Mūsų tikslai

Pagrindinis Microtia.lt tikslas – suburti į vieną bendruomenę visus, artimoje aplinkoje susidūrusius su mikrotija, tam, kad galėtume įgyvendinti šiuos uždavinius:

  • Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mikrotiją duomenų bazės sukūrimas;
  • Centralizuotas informacijos apie didžiausią su mikrotija susijusią kompetenciją turinčius Lietuvos ir užsienio medikus rinkimas ir skleidimas;
  • Klausos reabilitacijos poreikių mikrotijos pacientams užtikrinimas;
  • Neįgalumo nustatymo procedūrų keitimas, kad būtų objektyviai įvertinti mikrotiją turinčių asmenų specialieji poreikiai;
  • Išorinės ausies atkūrimo plastinės operacijos užsienyje (įskaitant JAV) kompensavimo mechanizmų sukūrimas;
  • Galimybės užsienio chirurgams operuoti Lietuvoje sudarymas ir jų darbo apmokėjimo schemų rengimas;
  • Objektyvios informacijos apie šiuo metu egzistuojančius klausos reabilitacijos ir estetinius išorinės ausies atkūrimo sprendimus ir jų teikiamas galimybes rinkimas bei palyginimas, informacijos apie naujausius technologinius pasiekimus paieška ir sklaida;
  • Paramos mikrotiją turinčius vaikus auginantiems tėvams teikimas ir bendruomenės renginių organizavimas.

Parašykite komentarą